Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Alla inlägg

Världsunik testanläggning för avloppsystem

Hur byggs moderna och effektiva avloppssystem för högre byggnader?

Traditionell design av avloppssystem medför en hel del problem som tenderar att bli större i och med att antalet våningar växer.

För att simulera olika designlösningar och hur olika belastningar påverkar avloppssystemet har Studor byggt en fullskalig testanläggning i Northampton, England. Anläggningen är inrymd i ett mer än 125 m högt torn ursprungligen konstruerat för att genomföra tester av hissinstallationer. Vi tror att detta är det högsta tornet i världen som har använts för att utföra prover av ett avloppssystem. I tornet kan man på ett åskådligt sätt testa och mäta hur olika design av avloppssystemet klarar av att hantera de tryckförändringar som uppstår vid bruk.

Europeiska regler för tilluftsventiler

Europeiska krav på tilluftssventiler (AAV)

I december 2002 publicerades den första europeiska standarden (EN 12380: 2002) för att täcka de krav, provningsmetoder och bedömning av överensstämmelse för tilluftsventiler (AAV) för dräneringsystem installerade inomhus (i enlighet med den europeiska standarden EN 12056-2: 2002). Denna standard är avgörande för framtida utveckling och därför omfamnade Studor fullt införandet av standarden, vilket ställer prestandakraven för tilluftssventiler och hur tillverkaren ska visa överensstämmelse med standarden.

Sänkta underhållskostnader och bättre funktion för hyresgästerna

Kontorsfastighet i Högsbo

Castellum Harry Sjögren har som många andra fastighetsägare ett konstant behov av att se efter och rensa vattenlås i sina fastigheter. Bristande funktion i vattenlåsen medför dålig lukt och obehag för hyresgästerna, men också risk för vattenläckage med dyra skador som följd.

Lösningen var att installera nya vattenlås med tilluftsventiler kompletterat med separata tilluftsventiler från Studor/Fyra Hus för att på så sätt minska underhållet av avloppssystemet och förbättra för hyresgästerna.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil, Maxi-Vent tilluftsventil

Slutkund: Castellum Harry Sjögren

Fastighet/Adress: August Barks gata, Högsbo, Göteborg

Entreprenör (installatör): Sörgårdens Rörläggeri

Mindre lukt och sänkta underhållskostnader

HSB Brf Tynnered upplevde problem med tömda vattenlås och obalans i avloppssystemet efter genomfört stambyte/reliningprojekt. Konsekvensen blev ofta dålig lukt och obehag för bostadsrättsinnehavarna.

Lösningen var att installera vattenlås med tilluftsventiler kompletterat med separata tilluftsventiler från Fyra Hus för att på så sätt få bättre balans i avloppssystemet. De nya vattenlåsen minskar också underhållsbehovet och risk för framtida läckage till nytta för både BRF:en och innehavarna.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil, Mini-Vent tilluftsventil

Slutkund: HSB Brf Tynnered

Fastighet/Adress: Turkosgatan, Tynnered, Göteborg

Entreprenör (installatör): Agekil Bygg & Fastighetsaktiebolag

Ökat flöde i avlopp samt mindre rensning av vattenlås

Brf Järnbrottsparken

Bostadsrättsinnehavare upplevde problem med avrinning från Wc / Dusch. Problemet visade sig vara långa avloppsgrodor med otillräkligt fall.

Lösningen: Studors vattenlås Trap-Vent installerades i samtliga 52 lägenheter. Det kombinerade vattenlåset med tilluftsventill förbättrar avrinningen i avloppsrören.

Trap-Vents självrensande funktion upplevde bostadsrättsinnehavarna som mycket positiv, då de nu slipper rensa sina vattenlåsen lika ofta.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil

Slutkund: Brf Järnbrottsparken

Fastighet/Adress: Transistorgatan 31 och 33

Entreprenör (installatör): Sörgårdens Rörläggeri

Nyhetsbrev