Det smarta sättet att bygga avloppssystem

SARS epidemin 2003

2003 utbröt en SARS epidemi i Hong Kong

I Amoy Gardens, smittades 321 personer och 42 människor avled till följd av sarssmittan.

För att förstå hur smittan spreds och för att förhindra ytterligare fall, genomförde WHO (Världshälso organisationen) i samarbete med Hong Kong Special Administrative Region Departement of Health, en utredning. Utredningen visade att smittan hade startats av en 33-årig person som besökte och använde toaletten i sin brors lägenhet, vid två tillfällen och då med 5 dagars mellanrum. Fastigheterna i Amoy Garden har som många fastigheter, dokumenterade problem med över- och undertryck i avloppssystemen, vilket kan göra att vattenlåsen töms och därmed ge gaser innehållande aerosoler fritt tillträde ut genom vattenlåsen in i boendemiljön. Även uttorkade och utsugna vattenlås i golvbrunnar var en starkt bidragande orsak till spridningen i dessa fastigheter.

Ventilation i badrummen kan med sitt undertryck också ha bidragit till att badrummet i sig har bidragit till att suga till sig SARS viruspartiklar från avloppet som därefter fastnade på ytor vilka boende kan ha kommit i kontakt med (tandborstar, glas, handfat, tandtråd etc.).

WHS´s slutledningen av utredningen, var den att SARS viruset spreds via avloppssystemet in till lägenheter i fastigheten, på grund av de tryckförändringar som finns i avloppssystemet.

Nyhetsbrev